Als leerkracht Nederlands geef ik les in een internationale, meertalige omgeving aan de Internationale School Genève, Ecolint. Daarnaast geef ik privéles in kleine groepen of individueel voor alle niveaus: van absoluut beginner (A0) tot moedertaalspreker (C2). Moedertaal is kwetsbaar en gaat in de beginjaren gemakkelijk verloren als kinderen niet in moederland opgroeien. Leraren spelen een belangrijke rol in het behoud van de moedertaal.

Ik maak gebruik van de nieuwste taalmethodes die aansluiten op het Nederlands onderwijssysteem Na inventarisatie van uw wensen tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek maak ik een lesplan op maat. De kosten van de lessen zijn afhandelijk van het niveau en de duur. Prijs op aanvraag.Woordenschat Grammatica Conversatie Luisteren Schrijven Spelling Lezen